Adeziune

Pentru inscrieri va rugam completati si semnati adeziunea atasata. Adeziunea trebuie adusa la Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava,

Pentru inscrieri va rugam completati si semnati adeziunea  atasata. Adeziunea trebuie adusa la Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, Departamentul de Economie, Administrarea Afacerilor si Turism, corp H, cam. H 105

Strada Universităţii nr. 13, Suceava, 720229, Fax: 0230520263

email:   clubasiaromania@yahoo.com

Descarca Adeziune

Descarca Obiective

Adeziune

 

Subsemnatul(a)……………………………………………………, student/absolvent al Facultăţii………………………………………… din cadrul Universităţii……………………………………………….,  programul de studii……………………………………, cu numărul.de telefon..………………….., adresa de email…….……………………… , prin prezenta adeziune, menţionez că sunt  de acord cu obiectivele Clubului  de studii Asiatice România-Japonia şi  doresc să particip la activităţile organizate în cadrul acestui club.

 

 

 

Data                                                                                        Semnătura,

    No Twitter Messages